Partners NL

Multitel is een onderzoeksinstituut bestaande uit 70 personen gevestigd in Mons. Opgericht in 1999, heeft Multitel erkende expertise in zijn verschillende onderzoeksactiviteiten : fotonica, draadloze communicatie, signaalverwerking en beeldverwerking.
Multitels technische competenties in het kader van het project betreffen vooral lasertechniek, spectroscopie en geometrische optica. Het departement Toegepaste Fotonica omvat 15 personen actief in het domein van fiberlasers en sensoren en heeft een track record van meer dan 10 jaar.
Multitel heeft veel ervaring in onderzoek in het kader van nationale en internationale projecten. Multitel was coordinator van verschillende Europese projecten (FP6-FP7) en INTERREG projecten.

 

De “Service de Genie des Procédés Chimiques et Biochimiques’ van de Universiteit van Mons is reeds meer dan 25 jaar actief in het onderzoek naar risicos in de industrie. Deze activiteiten werden oorspronkelijk uitgevoerd onder de naam “Major Risk Research Center’. De belangrijkste thema’s op niveau van de risico’s van technologie is de ontwikkeling van software om rampen te modelleren, de analyze van grote rampen, studie van de generatie van chemische substanties bij een open brand of in een gesloten ruimte met behulp van een caloriemeter en FTIR voor gasanalyze, het uitvoeren van SEVESO richtlijnen, en het ontwerp van de het gebied rond chemische bedrijven teneinde een goed urgentieplan mogelijk te maken. Het “Institut des Risques’ heeft over de jaren heen een goede reputatie opgebouwd zowel op Belgisch als Europees niveau.

 

Universiteit Duinkerke : Dit team werkt reeds meer dan 20 jaar rond de ontwikkeling van optische instrumenten voor metrologie en de detectie van de chemische samenstelling van gasmengsels. Deze instrumenten omvatten innovatieve optische bronnen (quantum cascade lasers, licht emitterende diodes, etc) gecombineerd met gevoelige spectroscopietechnieken zoals cavity-enhanced spectroscopie, golflengtemodulatiespectroscopie, alsook foto-acoustische spectroscopie. Deze instrumenten zijn gebruikt in meetcampagnes in Engeland, Hong Kong, Frankrijk, alsook in een atmosferische simulatieruimte van LPCA.
We hebben deelgenomen aan 3 interreg III projecten (2000-2002, 2002-2004, 2004-2006) in samenwerking met Kent Universiteit (UK), Sussex Universiteit (UK), Piezoptic (UK) en Bioenergy Technology (UK).

 

De Universiteit Reims heeft een track-record in de coordinatie van regionale, nationale en Europese projecten (ANR,PCRD, OTAN,INTERREG,…).
Professor Virginie Zeninari was verantwoordelijke van een dertigtal projecten. Ze coordineert momenteel het ANR project MIRIADE (ECOTECH programma 2012-2015, >1MEuro funding).

 

De Photonics Research Group van de UGent heeft een sterk track-record rond de miniaturisatie van optische componenten en systemen op een chip, gebruik makend van silicium fabricagetechnologie, voor toepassingen die gaan van telecommunicatie en datacommunicatie, tot spectroscopische sensorsystemen.


Scroll to Top