Presentatie NL

 

De doelstelling van het project is de ontwikkeling van oplossingen voor de spectroscopische karakterisatie en detectie, zowel vanop afstand als door middel van draagbare instrumentatie, van gassen die vrijkomen bij brand of bij gaslekken op industriële sites.

Aan het einde van het project willen we systemen hebben die transporteerbaar zijn en gasanalyses op korte afstand en op afstanden van de orde van 200 meter kunnen uitvoeren. De systemen zullen gevalideerd worden door uitgebreide testcampagnes die hun robuustheid zal bepalen afhankelijk van het scenario (gassamenstelling, weersomstandigheden, enz.). De apparaten zullen ter beschikking gesteld worden aan verschillende teams aan weerszijden van de grens. Er zal een bewustmakingscampagne zijn rond industriële sites, bij interventiediensten, enz.

 

 


Scroll to Top