In het kader van het project SAFESIDE-project werd een draagbaar systeem voor gaschromatografie met een massaspectrometer (GC/MS) gekocht om vergelijkende tests met het ontwikkelde prototype te doen.

Deze apparatuur maakt het mogelijk om kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van dezelfde kwaliteit als laboratoriumtests in minder dan 20 minuten in het veld te verkrijgen. Het maakt de identificatie en de kwantificering van vluchtige organische verbindingen en sommige semi-vluchtige organische verbindingen mogelijk. Deze verbindingen kunnen bijvoorbeeld worden uitgestoten door industriële processen (gebruik van oplosmiddelen, schoorsteenemissies of diffuse emissies), door al dan niet opzettelijke verbrandingsverschijnselen (gebruik van fossiele brandstoffen, vuur, explosie), door giftige chemische producten (opslag of overbrenging, giftig afval), of tijdens incidenten/ongevallen met chemische producten (vervoer van giftige stoffen).

 

Deze apparatuur is gevoelig en zeer nauwkeurig omdat het de mogelijkheid biedt om hoeveelheden in de orde van grootte van 1 μg/m3 en 1 ng/m3 te meten. Dit verleent toegang tot informatie over de mate van gevaar. Hiermee kunt u snel beslissingen nemen die de gezondheid en veiligheid beïnvloeden.

 

Deze apparatuur kan gebruikt worden door de van de Centre Commun de Mesures (CCM) van de Université du Littoral Côte d’Opale (in Duinkerken), die een dienst voor industrie en onderzoek biedt.

Contact:
Fabrice Cazier – Directeur van de CCM

cazier@univ-littoral.fr

 


Scroll to Top