Contact NL

In het kader van het project SAFESIDE-project werd een draagbaar systeem voor gaschromatografie met een massaspectrometer (GC/MS) gekocht om vergelijkende tests met het ontwikkelde prototype te doen.

Deze apparatuur maakt het mogelijk om kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van dezelfde kwaliteit als laboratoriumtests in minder dan 20 minuten in het veld te verkrijgen. Het maakt de identificatie en de kwantificering van vluchtige organische verbindingen en sommige semi-vluchtige organische verbindingen mogelijk. Deze verbindingen kunnen bijvoorbeeld worden uitgestoten door industriële processen (gebruik van oplosmiddelen, schoorsteenemissies of diffuse emissies), door al dan niet opzettelijke verbrandingsverschijnselen (gebruik van fossiele brandstoffen, vuur, explosie), door giftige chemische producten (opslag of overbrenging, giftig afval), of tijdens incidenten/ongevallen met chemische producten (vervoer van giftige stoffen).

Deze apparatuur is gevoelig en zeer nauwkeurig omdat het de mogelijkheid biedt om hoeveelheden in de orde van grootte van 1 μg/m3 en 1 ng/m3 te meten. Dit verleent toegang tot informatie over de mate van gevaar. Hiermee kunt u snel beslissingen nemen die de gezondheid en veiligheid beïnvloeden.

In het kader van het SAFESIDE-project is een draagbaar systeem voor de analyse van rookgassen gemobiliseerd om onderlinge vergelijkingen uit te voeren met de meetsystemen die in het kader van het project zijn ontwikkeld.

Deze draagbare gasanalysator kan in 30 minuten in het veld in gebruik worden genomen en levert kwantitatieve resultaten van laboratoriumkwaliteit.

Hij maakt de gelijktijdige analyse mogelijk van de voornaamste verbrandingsgassen: CO2, O2, CO, NOx en SO2 met een meetfrequentie tot één seconde. De PG-350 E bevat 3 detectoren voor metingen volgens SRM-normen in NOx (chemiluminescentie), CO / CO2 (infrarood) en O2 (paramagnetisch).

Afhankelijk van de kenmerken van de te analyseren effluenten (stof, vochtigheid, temperatuur) kan het worden gecombineerd met een draagbare gasvoorbehandelingsmodule (PSS-5, M&C Tech Group) en worden aangevuld met een totale koolwaterstofanalysator (Graphite 52M, Envea).

Dit apparaat kan worden geïmplementeerd door het Centre Commun de Mesures van de Université du Littoral Côte d’Opale (vestiging Duinkerken), dat een dienst verleent aan de industrie en het onderzoek.

Deze apparatuur kan gebruikt worden door de van de Centre Commun de Mesures (CCM) van de Université du Littoral Côte d’Opale (in Duinkerken), die een dienst voor industrie en onderzoek biedt.

Contact:
Fabrice Cazier – Directeur van de CCM

cazier@univ-littoral.fr


Scroll to Top